BUDMIKA 2015 – Fabryka Stropów oraz KONBET Poznań partnerami strategicznymi

Już w przyszłym tygodniu (22-24 kwietnia) w Poznaniu rozpocznie się II Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana BUDMIKA 2015, której sponsorami strategicznymi są Konbet Poznań i Fabryka Stropów. Wydarzenie organizowane przez studentów Politechniki Poznańskiej po raz kolejny zgromadzi w murach tej uczelni najambitniejszych studentów budownictwa i inżynierii środowiska z całego kraju jak również znamienitych przedstawicieli świata nauki oraz firmy z branży budowlanej. Tegoroczna edycja będzie wzbogacona o debatę JM Rektora Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasza Łodygowskiego z zaproszonymi gośćmi.

Podczas pierwszej edycji konferencji, studenci z Koła Naukowego Studentów Budownictwa stworzyli wydarzenie, które na stałe wpisało się do kalendarza społeczności akademickiej. Odpowiadając na potrzeby studentów, BUDMIKA stała się forum, gdzie najzdolniejsi mogli konkurować, poszerzać swoją wiedzę, dyskutować i nawiązywać wartościowe znajomości. BUDMIKA to jednak nie tylko studenci – konferencję swoimi wystąpieniami uświetnili znamienici prelegenci: dr inż. Zbigniew Kacprzycki (Politechnika Warszawska), dr hab. inż. Magdalena Rucka (Politechnika Gdańska) oraz dr hab. inż. Krzysztof Zieliński (Politechnika Poznańska). Podczas konferencji wygłoszono ponad sto referatów poruszających wiele zagadnień ważnych dla współczesnego budownictwa. Oprócz przedstawicieli społeczności akademickiej, organizatorzy zaprosili do współpracy również, wiele firm z branży, czyniąc dyskusję jeszcze bardziej merytoryczną i ciekawszą. Wydarzenie swoim patronatem objęły takie osobistości jak Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny oraz JM Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. Inż. Tomasz Łodygowski

W tym roku Koło Naukowe Studentów Budownictwa postanowiło poszerzyć grono odbiorców o studentów inżynierii środowiska, aby bardziej kompleksowo zająć się tematami związanymi z budownictwem. Do współorganizacji BUDMIKI 2015 zaproszono Koło Naukowe Inżynierii Środowiska działające przy Politechnice Poznańskiej, dzięki czemu program wydarzenia wzbogacił się np. o Dzień Budownictwa Pasywnego. Wydarzeniem tego roku będzie również debata JM Rektora Politechniki Poznańskiej z zaproszonymi gośćmi na temat między innymi adekwatności edukacji akademickiej do wymogów rynku pracy i tempa rozwoju przemysłu budowlanego.

BUDMIKA 2015 oprócz szerokiego grona studentów zaprosiła w tym roku również wiele firm z branży budowlanej, a swojego patronatu udzieliły kolejne instytucje. Założenie pomysłodawców sprawdziło się – kolejna edycja konferencji przewyższa rozmachem poprzednią.

TOP